اندازه گیری مش پودر کربنات کلسیم

دسته بندی
ارتباط با ما
آخرین مقالات
اندازه گیری مش پودر کربنات کلسیم
14 مرداد, 1401
mehditarah
1246

برای استفاده بهتر از اغلب سنگ های معدنی آنها را تبدیل به پودر می کنند. این فرایند در کارخانه پس از خالص سازی، در فرایند کوبش توسط آسیاب های بزرگ انجام میشود. اندازه ذرات پودر های معدنی بامعیاری به نام مش مشخص میشود.  پودر کربنات کلسیم نیز با این مقیاس طبقه بندی می گردد.
کربنات کلسیم باتوجه به اندازه مش آن به فروش می رسند زیرا هر مش کربنات کلسیم کابرد منحصر بفردی در صنعت دارد؛ در نتیجه مش بندی کربنات کلسیم بسیار حائز اهمیت است. در مراکز تولید مش کربنات کلسیم از آزمایش هایی برای اندازه گیری مش کربنات کلسیم استفاده می شود؛ از جمله مهم ترین آنها آزمایش هیدرومتری است که در ادامه به مراحل آن می پردازیم.

اندازه گیری مش کربنات کلسیم با آزمایش هیدرومتری

وسایل مورد نیاز برای آزمایش هیدرومتری

1-ترازوی کامپیوتری که دقت آن صد گرم باشد.
2-مزور ۱۰۰۰ سی سی (استوانه مدرج)
3-هیدرومتر
4-دماسنج
5- بشر بزرگ و کوچک
6- تایمر
7- همزن برقی
8- همزن دستی
9- آب افشان
10- محلول هگزامتافسفات سدیم
11- آب مقطر
12- جدول مورد نیاز برای ثبت نتایج آزمایش
13- جداول منتشر شده سازمان استاندارد برای بدست آوردن برخی از پارامترها

 

انجام آزمایش هیدرومتری گام به گام

نمونه پودری برای انجام آزمایش بر روی آن انتخاب می شود؛ مقدار پودر مورد نیاز برای آزمایش هیدرومتری ۵۰ گرم است. این مقدار را با ترازوی کامپیوتری انداره می گیریم و جدا می کنیم .
درون بشر بزرگ آب مقطر ریخته و درجه حرارت آن را با دماسنج اندازه گیری می کنیم. پودر را درون بشر می ریزیم و کامل توسط همزن دستی هم می زنیم؛ بعد مخلوط را با همزن برقی ۲ الی ۳ دقیقه هم می زنیم.

توضیح:
الف- پودر جدا شده باید به طور کامل داخل بشر خالی گردد.
ب- بعد از مخلوط کردن با همزن برقی به کل کامل، پره های همزن را با آب فشان می شوریم به شکلی که آب داخل بشر به اندازه قبل شود و از مقدار نمونه کاسته نشود.
ج- مقدارمخلوط آب مقطر و محلول هگزا متافسفات سدیم و حجم پودری که داخل استوانه مدرج می ریزیم ۱۰۰۰ سی سی است.
د- درجه حرارت آب مقطر باید از ۲۲ درجه سانتیگراد بیشتر و از ۲۵ درجه سانتیگراد کمتر باشد؛ در نتیجه همواره باید درجه گرمای آزمایشگاه را کنترل نمود.
توجه: محلول هگزامتافسفات سدیم در زمان ریختن مخلوط آب مقطر و پودر به داخل مزور ریخته می شودو مقدار آن ۱۲۵میلی لیتر است.

توضیح:
محلول هگزامتافسفات سدیم را باید به شکل زیر تهیه کرد:
۱۰ گرم پودر هگزامتافسفات سدیم را درون بالن می ریزیم و مقدار ۲۵۰ میلی لیتر آب مقطر داخل بالن ریخته و اجازه می دهیم تا ۲۴ ساعت بماند تا خوب با هم حل شوند و بعد چندین بار آن را تکان می دهیم تا به حل شدن آن کمک کنیم. دقت کنید که مدت زمان مصرف این محلول یک ماه است.
زمانی که محلول هگزامتافسفات سدیم به همراه محلول پودر و آب مقطر داخل مزور ریخته شد، برای تنظیم کردن آب مقطر تا ۱۰۰۰ سی سی آب فشان را بکار می گیریم و محلول داخل استوانه مدرج با همزن دستی کاملا هم می زنیم، در مرحله بعد به سرعت تایمر را روشن می کنیم.
برحسب مش هیدرومتر بعد از زمان مشخصی درون استوانه مدرج قرار می گیرد، دقت کنید که این کار باید به آرامی انجام شود..
این زمان بر حسب مش های متفاوت به ترتیب زیر می باشد:
مش ۸۰۰ بعد از ۱ دقیقه
مش ۱۰۰۰ بعد از ۳ دقیقه
مش ۱۵۰۰ بعد از ۶ دقیقه
مش ۲۵۰۰ بعد از ۱۰ دقیقه
بعد ازاینکه هیدرومتر را داخل مزور قرار دادیم، دما را اندازه می گیریم و بعد از آن ابتدا با فاصله زمانی کمتر و بعد با فاصله زمانی بیشتری هیدرومتر را می خوانیم.
نتایج آزمایش را به شکل زیر روی کاغذی یادداشت می کنیم:
مقدار فرورفتگی هیدرومتر
درجه حرارت
زمان خواندن برحسب دقیقه
. وقتی نتایج آزمایش برداشتیم، در ادامه کار با محاسبه پارامترهای مورد نیاز سروکار داریم تا مش پودر مورد نظر را بدست آوریم.
. چگونگی محاسبه هر کدام از پارامترها و پر کردن جدول خاص آزمایش به ترتیب زیر است:
ساعت برداشت نمونه و تاریخ آن باید واضح باشد، موارد ذکر شده در محل تعیین شده خود نوشته شوند.¬ گردد
وزن مخصوص: در این بخش عدد ۷۰/۲ را می نویسیم، چون وزن معیین کربنات کلسیم است.
ستون یک: ساعت انجام آزمایش را می نویسیم.
T : ستون دوم پارامتر
در این ستون زمان برحسب دقیقه ذکر می کنیم، این زمان دقیقه های خواندن هیدرومتر است که هنگام انجام آزمایش روی کاغذ نوشتیم.
Ra : ستون سوم پارامتر
در این ستون مقدار فرورفتگی هیدرومتر در زمان هایی که ثبت شد، نوشته می شود.
C : ستون چهارم پارامتر
درجه حرارتی که پس از قرار گرفتن هیدرومتر درون مزور اندازه گرفتیم را می نویسیم.
K : ستون پنجم پارامتر
این پارامتر را بر حسب درجه حرارت و وزن ویژه از جدول مشخص بدست می آوریم.
L : ستون ششم پارامتر
این پارامتر برحسب مقدار فرورفتگی هیدرومتر که در ستون سوم نوشته شده است، از جدول ویژه به دست می آوریم.
R : ستون هفتم پارامتر
این پارامتر بستگی به درجه حرارت دارد اگر ۲۴ درجه سانتی گراد یا بیشتر از آن باشد، از پارامتر ستون سوم ۳ را کم میکنیم؛ واگر از۲۴ کمتر باشد،۵/۳ را از آن کم می کنیم.

 

D : ستون هشتم پارامتر

این پارامتر از حاصل ضرب مجذور تقسیم پارامتر ستون ششم بر پارامتر ستون دوم و پارامتر ستون پنجم بدست می آید. فرمول ریاضی محاسبات:

P : ستون نهم پارامتر

این پارامتر از حاصل ضرب پارامتر ستون هفتم در عدد ۷۶/۳۱  بدست می آید. فرمول ریاضی محاسبات پارامتر:

   P= R* )76/31(

تذکر:این پارامتر تعیین کننده درصد مشی است که در ستون بعدی (شماره ده) به دست می آید .

M : ستون دهم پارامتر

این پارامتر از تقسیم کردن پارامتر ستون هشتم بر عدد ۱۴۸۰۰ بدست می آید که نشان دهنده مش است. فرمول ریاضی محاسبات:

توجه کنید که مش ۹۸ درصد، همان مش محصول مورد نظر است.

در ادامه  جدول نتیجه های آزمایش هیدرومتری مواردی  را باید یادداشت کنیم، این موارد به این شکل باید باشد:

آزمایش هیدرومتری بر روی کربنات کلسیم خط …………… انبار ………………. انجام شده است، مش تولیدی تقریبا ۹۸ درصد …………. می باشد و آزمایش زبره  بر روی الک نمره ۴۰۰ انجام گرفته است که یعنی درهریک صدم گرم پودرکربنات کلسیم به مقدار ………….. گرم زبره دیده می شود.

در زیر جدول های نتایج آزمایش هیدرومتری یک جدول به صورت زیر تهیه می شود که کیفیت کربنات کلسیم را از لحاظ رنگ نشان می دهد.

اگر کربنات کلسیم فیلتر باشد، در ستون ویژه فیلتر علامت زده می شود این علامت گذاری با دقت به مقایسه رنگ صورت میگیرد؛در ضمن اگر محصول برای سیکلون باشد در این ستون علامت زده می شود.

 

 

گزارش آزمایش هیدرومتری

جدول ثابت دمایی K برحسب C:

در این مقاله از الوان پودر به بررسی اندازه گیری مش کربنات کلسیم با آزمایش هیدرومتری پرداختیم . برای خرید انواع مش کربنات کلسیم با الوان پودر تماس حاصل فرمایید .

مطالب بیشتر  :

مش کربنات کلسیم

مش کربنات کلسیم چیست 

انواع مش کربنات کلسیم 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط
پودر تالک چیست ؟ 6 فروردین, 1402

پودر تالک چیست ؟

پودر تالک چیست و انواع آن کدام است

مقالات ادامه مطلب
خرید و قیمت پودر کربنات کلسیم در اصفهان 5 مهر, 1401

خرید و قیمت پودر کربنات کلسیم در اصفهان

شهر اصفهان را می‌توان یکی از اصلی‌ترین قطب‌های صنعت در کشور قلمداد کرد. از این رو بازار تولید و فروش انواع کربنات کلسیم در اصفهان

مقالات ادامه مطلب
تفاوت پودر کربنات کلسیم و اکسید کلسیم 31 مرداد, 1401

تفاوت پودر کربنات کلسیم و اکسید کلسیم

کربنات کلسیم و اکسید کلسیم مواد خامی هستند که به عنوان ماده اولیه در بسیاری از صنایع کاربرد دارند. کربنات کلسیم با فرمول شیمیایی CaCO3

مقالات ادامه مطلب
تفاوت پودر کربنات کلسیم و کائولن 26 مرداد, 1401

تفاوت پودر کربنات کلسیم و کائولن

کربنات کلسیم و کائولن هر دو به عنوان پرکننده‌های ارزان قیمت استفاده می‌شوند. به عبارت دیگر مواد اولیه‌ای هستند که محصولات را ارزان‌تر می‌کنند! با

مقالات ادامه مطلب
درباره شرکت الوان پودر همدان

شرکت الوان پودر از سال 1370 فعالیت خود را در زمینه تولید پودرهای میکرونیزه آغاز نمود و مدیران این شرکت تولیدی با بیش از سه دهه فعالیت در عرصه تولید طی این سال ها سعی نموده تا قدمی مثبت در راه اعتلای تولید و کارآفرینی کشور بر دارد

راه های ارتباطی با ما
اعتماد شما اعتبار ماست!

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت الوان پودر است.طراحی سایت همدان شرکت آیکو